Модерното общество, особено градското, е подложено на наднормена консумация на нитрати в значително по-голяма степен. Нашата цивилизация все още не може да се откаже от използването на нитрати в селското стопанство и промишлеността. Това налага осъществяването на непрекъснат и стриктен контрол върху съдържанието на нитрати в хранителните продукти и питейната вода.

Кои са най-чувствителни?

Най-чувствителни към неблагоприятните ефекти, породени от прекомерната консумация на Нитрати са хора, попадащи в следните няколко групи:

     – Кърмачетата до тримесечна възраст. Това се дължи най-вече на ниската киселинност на стомашния сок на бебетата, както и до липсата на бактерията, отговорна за преработването на нитратите.
     – Бременните жени. При тях съществува известен риск от аборт, като това може да се отнася само до някои жени, а не всички.
     – Малки деца с храносмилателни смущения, както и хора, претърпели тежки хирургични интервенции на стомашно-чревния тракт.

В случаите, в които се наблюдава наднормена консумация на нитрати, съпътствана от дефицит на йод, се увеличава рискът у деца и ученици за възникване на заболяването ендемична гуша. То представлява увеличаване на размерите на щитовидната жлеза, вследствие на недостиг на йод във водата или храната.

Какво количество нитрати представляват риск за здравето?

Според Световната здравна организация (СЗО) безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг на килограм тегло на ден, като допустимото дневно количество е до 500 мг. Това означва, че човек тежащ около 60 кг, на ден не трябва да поема, чрез храната и водата, повече от 300 мг.

Ако в тялото на човек постъпят нитрати над тази пределно-допустима концентрация от 500 мг, те вече представляват потенциална за здравето опасност.

 

Източник: РИОКОЗ
Категории: Нитрати