Най-общо казано, радиацията е енергия, която би могла да разкъса химични връзки, като по този начин уврежда ДНК на дадена клетка. Тези увреждания биха могли да доведат до мутация на клетката и в последствие до образуването на рак или други вредни последствия за здравето.

Има два вида радиация: йонизиращо и нейонизиращо лъчение. Йонизиращото лъчение може да бъде под формата на частици, като например алфа-частици или неутрони, или под формата на лъчи, като например гама-лъчи или рентгенови лъчи.

Подложени ли сме ежедневно на радиационно излъчване?

Реално всички ние сме подложени на различно количество радиация в малки дози. Източниците са много, като най-основно можем да ги разделим на две: естествени (космически или наземни), така и създадени от човека (напр. за медицински цели, ядрена енергия, замърсяване и др.).

Нейонизиращото лъчение не разполага с достатъчно енергия, за да увреди ДНК по начина, по който го прави йонизиращото лъчение, но прехвърля енергията към тъкани или материи, например чрез нагряване.

 

 

Източник: IARC – International Agency for Research on Cancer
Категории: Радиация