Радиация

Какво е радиация

Най-общо казано, радиацията е енергия, която би могла да разкъса химични връзки, като по този начин уврежда ДНК на дадена клетка. Тези увреждания биха могли да доведат до мутация на клетката и в последствие до Прочетете още…

От Veselin Angelov, преди