ДВЕ ФУНКЦИИ В ЕДНО УСТРОЙСТВО: НИТРАТОМЕР И ДОЗИМЕТЪР

Оценете безопасността. Измерете съдържанието на Нитрати и Радиация

SOEKS Ecotester е лична джобна лаборатория за анализ на качеството на храната и контролиране на радиационните условия.

Две функции в един уред:

  • Нитратомер – измерва безопасността на пресните плодове и зеленчуци – определя съдържанието на нитрати.
  • Дозиметър – измерва радиационното излъчвана от обекти и предмети, като сензорът за облъчване работи в непрекъснат режим.

Функция „Нитратомер“

Ecotester на Soeks представлява преносим тестер за нитрати, широко използвани в домашна и професионална сфера. За точното измерване се използва методът на йонометрията на биопродуктите, позволяващ точното определяне на нивото на опасност. Точността на измерванията е сравнима с лабораторните тестове.

Как се измерва

  1. Изберете продукта от менюто на устройството
  2. Поставете датчика вътре в продукта
  3. Натиснете OK
кликвания
За измерване на нитрати
секунди
Време за измерване
Ново поколение процесор за моментално зареждане
Патентована разработка
Текстово и графично показване на резултатите

Безопасен ли е продуктът, който измерваме

Екранът свети в зелено – съдържанието на нитрати е в норма – продуктът е безопасен
Екранът свети в жълто – незначително превишаване на нормата – внимавайте
Екранът свети в червено – значително превишаване на нормата – продуктът е опасен

В зависимост от резултата, екранът ще стане зелен, жълт или червен – по принципа на светофара.
Нормите за съдържание на нитрати за всички продукти вече се съхраняват в паметта на нитратния тестер.

Функция „Дозиметър“

Източници на повишена йонизираща радиация могат да бъдат скрити навсякъде: строителните материали, храната, бижутата и дори детските играчки могат да бъдат опасни.

Ecotester ще Ви покаже дали допустимите стойности на радиация са превишени. Екранът ще светне в жълто или червено. Ще се появи предупреждение за „опасен радиационен фон“, както и ще се активира звуково предупреждение.

Как да открием радиацията?

Заразените обекти могат да бъдат открити само с помощта на специализирани устройства – дозиметри, оборудвани със сензор за радиация. Сензорът на SOEKS Ecotester e опростен и надежден – SBM 20-1, произведен от Rosatom. Той се използва в повечето съвременни дозиметри, като Ви позволява бързо и точно да откриете повишено фоново излъчване.

Изберете режим "Дозиметър"
Доближете уреда до обекта
Процесът на измерване на радиацията отнема само 10 секунди
Екранът ще светне в жълто или червено. Ще се появи предупреждение за "опасен радиационен фон", както и ще се активира звуково предупреждение.

Високотехнологична разработка

Цена

299,90 лева

плащане: с наложен платеж

Един брой Ecotester
USB зарядно
2 бр. батерии тип ААА
2 години гаранция
15 дневен срок да върнете поръчката

Опаковане и доставка.
Цената на доставка в рамките на България варира между 5лв. и 7лв.
Повече относно доставката, четете тук.

Моля, попълнете формата по-долу, за да поръчате.